O nás

Projektové vedení výroby nářadí

Podpora s přípravou podkladů pro výběrové řízení na dodavatele

Sestavení a správa termínového plánu s ohledem na požadované milníky

Organizace schůzek projektového týmu dle aktuální situace

Organizace schvalování jednotlivých kroků při výrobě, např.: vyrobitelnost, metodický plán, průchodový plán, konstrukce nástroje, přejímka modelů a jiné

Tvorba procesní dokumentace, např.: FMEA, FAP, pravidelné reporty apod.

Organizace výroby a dodávky výlisků (VFF, PVS, 0S...)

Organizace přejímky na produkční a náhradní technologii

Organizace kvalitativních smyček dle požadavků zákazníka

Řízení změn - hodnocení změn z pohledu vyrobitelnosti a cenových nákladů, plánování a organizace změny (organizace výroby předstihu, příprava termínového plánu změny a dohled nad jeho plněním apod.), zapracování nástroje po změně (plánování a organizace zapracování a nasazení na produkční lis, vyhodnocení provedené změny a jiné)

Předání nářadí zákazníkovi

Technologie výroby nástroje

Příprava výrobní dokumentace – tvorba technologického postupu výroby

Dohled nad plněním termínového plánu (kontrola dodavatelů, organizace výroby apod.)

Řešení krizových situací, například při strojním obrábění apod.

Podpora ve fázi ručního zapracování

Plánování a organizace zapracování

Zapracování nástroje na produkčním zařízení

Příprava nástroje před transportem k zákazníkovi (přejímka nástroje u dodavatele - hodnocení otisků, auditové zátěže a měrových protokolů, kontrola úplnosti nástroje, náhradních dílů a jiné)

Plánování a příprava prvního nasazení na produkční technologii

Zpracování výstupů z jednotlivých lisovacích dávek (plánování a organizace kvalitativních smyček, zapracování požadavků zákazníka apod.)

Předání nástroje konečnému zákazníkovi

Doprovod výroby nástroje u dodavatele

Řízení činností při výrobě nástroje v jednotlivých fázích výroby

Pravidelný reporting zákazníkovi

Aktivní řešení krizových situací

Prosazování a dodržování kvalitativních požadavků zákazníka

Organizace přejímek u dodavatele

Dozor nad plněním termínového plánu

Reference

1
2
3
4
5

Kontakt

Napište nám!

Žacléřská 579/23, Praha 9-Kbely, 197 00, Česká republika
+420 604 561 272

COPYRIGHT © 2017 FORTESO. DESIGN: Q3T